Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
  بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشتگاه ها
صفحه اصلی خبرهای ثبت شده توسط شما ثبت خبر توسط شما درباره بازداشت
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
حمایت(1044)

گزارشات(299)

زندانها(320)

بیانیه(68)

عفو(14)

اعتراض(56)

مجهول المکان(115)

خودکشی(30)

خاطرات(38)

آزادی موقت(215)

تبرئه(9)

فرار(17)

قتل(4)

ملاقات(10)

تهدید(14)

نامه ها(340)

اعتصاب(574)

احضار(232)

خانواده(77)

پرونده(980)

سلامت(404)

تبعید(26)

آزادی(356)

بازداشت(956)

حقوق بشر(207)

انتقال(295)

مرخصی(211)

اعدام(648)

بیوگرافی(29)

وفات(47)

صدمات(975)

بخشش(57)

اجازه تماس(1)

  
منبع: بازداشت تعداد بازدید:   2262 زمان ثبت:   20:28:54 1395-02-30
دلنوشته همسر سهیل بابادی و گلایه از بی عدالتی
به گزارش بازداشت به نقل از صفحه شخصی همسر سهیل بابادی :

ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻢ ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺭﻓﯿﻖ ﻧﻤﺎ ها ...
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﺭﻫﺎ ،ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﺯ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻧﺪﺍﻧﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﺪ ؛ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻬﯿﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺍﺯ ﮐﺘﮏ ﺗﺎ
ﺯﻭﺭﮔﯿﺮﯼ ﻭ .... ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ ؟
ﺁﺯﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ‫ﺳﻬﯿﻞ‬ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ
ﻧﻘﺪ ‫‏ﻣﺬﻫﺐ‬ ﻣﺤﮑﻮﻡ به بیش از هفت ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎﯾﺶ ﮐﺘﮏ ﺧﻮﺭﺩ ،ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۳۵۰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻡ
ﺑﺪﻧﺶ ﺧﻮﻧﯽ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ
ﻣﺜﻞ ‫ﺳﺘﺎﺭﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ....
*****
ﺳﻬﯿﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎﯾﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺁﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ،
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﻫﺎ ‫ﺗﺒﻌﯿﺪ‬ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﺪ
ﯾﮏ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﺳﺖ
ﺭﻭﯼ ﻗﺮﺍﻥ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻬﺶ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ
ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺨﻮﻑ ﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﯼ
ﻧﺎﮐﺮﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ‫‏ﺯﻧﺪﺍﻥ‬ ﻫﻢ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺭﺍﻓﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺍﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺷﺒﻪ ﺍﭘﻮﺯﻭﺳﯿﻮﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﺣﻘﻮﻕ
ﺑﺸﺮﯼ ﭘﻨﺪﺍﺭ ﯾﮏ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻬﯿﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ...
ﺳﻬﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻠﯿﻮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ
ﭼﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺣﻘﺶ ﺷﺪ ﻫﯿﭻ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﺣﻘﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ؟
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺳﻬﯿﻞ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩﺵ ﺑﺎﺷﯿﻢ
...
ﮐﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭﺩ ﻣﺎ ﺭﻭ ﭼﺎﺭﻩ ﮐﻨﻪ ؟؟؟؟
تعداد همدردی=2
 نظرات:
Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
Bazdasht.comبیشترین همدردی

زینب سکانوند در زندان ارومیه اعدام شد

نگرانی‌ در مورد سلامتی نازنین زاغری و بی‌توجهی دولت بریتانیا

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻡ (ﻫﺎﻟﻮ) ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

ادمین کانال تلگرامی اصلاحات نیوز بازداشت شد

فاطمه حقیقت‌جو: برای خواهرم، اتهام امنیتی عنوان شده و مسئول بازداشت او، سپاه است

اعتصاب غذای فرشید ملک زاده

قدریه قادری روزها را با رنجهای بیماری در زندان میشمارد
بیشترین بازدید

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

ساختار كلی تشكیلات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

گزارش تصویری از دیدار بانو مهوش شهریاری ( ثابت ) با تنی چند از فعالان مدنی

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

آتش زدن و بریدن زبان به گناه ایمان به دیانت بهایی

وضعیت وخیم دو شهروند بهایی در زندان اصفهان

بازداشت تاجر موفق بهایی به همراه دخترش در شیراز

مونا به خاطر سن و سال کمش، آن روز آخرین نفر در صف حلق آویز شدن بود تا فرصت دیگری برای ‏توبه کردن داشته باشد

افزایش چهل درصدی تعداد زندانیان بهایی تنها در پنج روز
آخرین بازدید

دلنوشته همسر سهیل بابادی و گلایه از بی عدالتی

ارژنگ داوودی پس از انتقال به بهداری بدون درمان به بند بازگردانده شد

سُنت گروگان‌گیری با محور مسیحیان و دوتابعیتی‎ها‌؛ نازنین زاغری ۴۰۰ میلیون پوند

بازداشت و بلاتکلیفی هیوا قادری اقدام و حسین حمزه پور دو شهروند بوکانی

تفهیم اتهام محاربه و احتمال صدور اعدام برای دست کم هشت تن در خوزستان

گرامیداشت یاد ستار بهشتى در پنجمین سال شهادت وى غدیرى دیگر از راه رسید

یک زندانی سیاسی سابق در حین کولبری با تیراندازی نیروهای انتظامی زخمی شد

خطر اعدام قریب الوقوع محمدرضا حدادی، کودک-مجرم محکوم به اعدام

مرتضی رحیم طایفه؛ زندانی سالخورده‌ی بیمار و کارشکنی در آزادی

کدام معیشت ، کدام منزلت؟
آخرین نظرات

داداشی ایشالا آزادیت

با امتنان از خانم مهر انگیز کار که با مهر مبادرت به کاری ...

آنها همچنان ما را سرکوب میکنند و ما با تکیه بر آموزشهای ...

نمیدونم چی بگم امامدتها قبل پسرفامیلمون موتوری دزدی نا...

سلام این ننگ را به جامعه اهل سنت باید تسلیت گفت

هموطنان عزيز سلام .سخني کوتاه با عاشقان شهدا با عاشقان ا...

بخودت بیاازتاثیر گذاران مفلوک خوددوری کن بیخودی رابیشت...

سلام آقای گلشنی از خاطرات اقامتتان در شهرستان ساوه برای...

من ۳ فروردین ۹۷ به دلیل مهریه رفتم زندان زندان مرکزی بو...

خوبه که . همه ی ضد انقلاب ها و منافقا رو میگیریم اینطوری