Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
  بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشتگاه ها
صفحه اصلی خبرهای ثبت شده توسط شما ثبت خبر توسط شما درباره بازداشت
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
حمایت(1044)

گزارشات(299)

زندانها(319)

بیانیه(68)

عفو(14)

اعتراض(55)

مجهول المکان(115)

خودکشی(30)

خاطرات(38)

آزادی موقت(215)

تبرئه(9)

فرار(17)

قتل(3)

ملاقات(10)

تهدید(14)

نامه ها(340)

اعتصاب(574)

احضار(231)

خانواده(77)

پرونده(978)

سلامت(402)

تبعید(25)

آزادی(356)

بازداشت(954)

حقوق بشر(207)

انتقال(294)

مرخصی(211)

اعدام(648)

بیوگرافی(29)

وفات(47)

صدمات(971)

بخشش(57)

اجازه تماس(1)

  
منبع: خبرگر تعداد بازدید:   1674 زمان ثبت:   00:51:57 1394-09-30
نگذارید برزان نصرالله زاده را اعدام کنند.
به گزارش بازداشت به نقل از خبرگر حکم اعدام برزان نصرالله زاده ﯾﮏ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ عقیدتی سیاسی اهل سنت ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ “ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ” ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﺸﺘﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۹ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﻫﯿﺠﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ . ﻭﯼ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ “ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ” ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺷﻌﺒﻪ ۲۸ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺣﮑﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .


“ ﻣﺤﻤﺪﺳﻠﯿﻢ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ ” ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺴﺮﺵ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ میگوید : “ ﭘﺴﺮﻡ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺁﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻔﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻟﭙﺘﺎﭖ ﺍﺯ ﻭﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ، ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺖ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﺮ ﭘﺴﺮﻡ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺶ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﺪﺍﺩ ”.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﻃﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺨﺼﺎً ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺎﺭﺏ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﻫﯿﺠﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .

ﭘﺪﺭ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ این ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﺮﮐﺲ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ، ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از هرکسی که میتواند به هر صورت در شکستن حکم پسرش کمک کند درخواست کمک کرده است .

ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۸۹ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۴ ﺳﺎﻟﻦ ﺩﻩ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺯﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
تعداد همدردی=2
 نظرات:
Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
Bazdasht.comبیشترین همدردی

نگرانی‌ در مورد سلامتی نازنین زاغری و بی‌توجهی دولت بریتانیا

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻡ (ﻫﺎﻟﻮ) ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

ادمین کانال تلگرامی اصلاحات نیوز بازداشت شد

فاطمه حقیقت‌جو: برای خواهرم، اتهام امنیتی عنوان شده و مسئول بازداشت او، سپاه است

اعتصاب غذای فرشید ملک زاده

قدریه قادری روزها را با رنجهای بیماری در زندان میشمارد

اولین اثر عالی پیام (هالو) پس از آزادی از زندان رجایی شهر

توضیحات همسر فریبا کمال‌آبادی در مورد دیدار خبرساز فائزه هاشمی
بیشترین بازدید

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

ساختار كلی تشكیلات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

گزارش تصویری از دیدار بانو مهوش شهریاری ( ثابت ) با تنی چند از فعالان مدنی

آتش زدن و بریدن زبان به گناه ایمان به دیانت بهایی

بازداشت تاجر موفق بهایی به همراه دخترش در شیراز

وضعیت وخیم دو شهروند بهایی در زندان اصفهان

مونا به خاطر سن و سال کمش، آن روز آخرین نفر در صف حلق آویز شدن بود تا فرصت دیگری برای ‏توبه کردن داشته باشد

افزایش چهل درصدی تعداد زندانیان بهایی تنها در پنج روز

وضعیت مخاطره آمیز برای تمام زندانیان رجایی شهر بویژه ، زندانیان بهایی : جمال الدین خانجانی، فرهاد اقبالی و فرهاد فهندژ
آخرین بازدید

نگذارید برزان نصرالله زاده را اعدام کنند.

آرش صادقی از دادسرای مقدس به زندان اوین منتقل شد

شکنجه روحی ۹ زندانی بهایی در پلاک ۱۰۰ شیراز و فشار روانی بر خانواده ها

محکومیت یک دختر خیابان انقلاب به ۲۴ ماه زندان

امید دباغچی مکری در زندان مهاباد از حق مرخصی محروم است

مرگ یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در زندان کرمانشاه تایید شد

انتقال دو شهروند بازداشتی کُرد به زندان مرکزی ارومیه/ یک شهروند دیگر بازداشتی همچنان در بازداشتگاه اطلاعات بسر می‌برد

جلسه دادگاه آقای حامد کمال بن حیدرا تشکیل نشد

صدور ١٠ سال حبس برای یک جوان ١٨ سالە در سردشت

مدیرعامل ستاد دیه کشور: 2500 نفر بابت مهریه در حبس هستند/حمایت از زندانیان مهریه هرگز در اولویت ستاد نیست
آخرین نظرات

واقعا باعث بسی تاسف است

خب حالا که معلوم شده رژیم جمهوری اسلامی چه ماهیتی دارد ...

من با سعید در سالهای ۸۰ و ۸۱ در بند ۲۰۹ اوین هم بند و هم س...

روحشان شاد و یادشان گرامی باد ما به یاری آنان از ملکوت ا...

من نمیدانستم همچی جائی هم هست واقعا متاسفم...

فرزاد کننده ست ادم نون وجود و غیرتشو میخوره رجایی شهر نظ...

من با اعدام مخالف هستم

سعيد رضايي ابدانان هفت چشمه ٩اسفند ٩٦نيز اعدام شد

.سروده ای بسیار زیبا و لطیف بود عید اعظم رضوان را بشما ع...

امیدواریم هم تندرست باشد و نیز خیلی زود به خانه برگردد..